Kalite Politikamız

  • - Müşterilerimize, beklentilerini karşılayacak şekilde, zamanında, kaliteli, ve uygun ürünler sunmak.
  • - Süreçlerimizin etkinliğini ve verimliliğini sürekli iyileştirmek.
  • - Çalışanlarımızın yetkinliğini ve memnuniyetini arttırmak.
  • - Tedarikçilerimizin de kalite standartlarını yükseltmek.
  • - Değişen pazar şartlarına uygun rekabet gücümüzü arttırıcı, teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak.

 

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikamız;

İçinde yaşanabilir bir çevrenin korunması ve personelimizin iş sağlığı ve güvenliğini sürekli sağlamak için; yürürlükte bulunan yasal şart ve mevzuatlara uymak, çevre ve İş sağlığı yönetim süreçlerimizi risk yönetimi yaklaşımı ile iç ve dış bağlam da göz önünde bulundurularak oluşabilecek tehlikeleri önceden belirleyerek, sürekli geliştirmek ve iyileştirmek, paydaşlarımızın çevre ile ilgili taleplerinin yerine getirilmesi için tüm çalışanlarımızla katkı sağlamak, çalışanlarımızı; çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitimler vererek bilinçlendirmek, atıklarımızı etkileşiminde olduğu çevreye ve insanımıza zarar vermeden yerinde azaltmak ve kontrollü olarak uzaklaştırmak, enerji ve doğal kaynak tüketimlerimizi kontrol altında tutmak ve azaltmak, çevresel ve iş Sağlığı ve Güvenlik risklerini analiz ederek, çevre ve iş kazalarını önlemeye yönelik tedbirler almak, yatırımlarımızda çevre ve insan güvenliğini ön planda tutmak, kaynaklarımızı yerinde ve tasarruflu kullanarak tüketmek, yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde yaşadığımız topluma ve çevreye saygılı olmaktır. Çevre Kalite Politikamız açık olarak yayınlanmaktadır.